Thursday, April 9, 2015

25 April 2015: Sketchcrawl!


Kom allen naar de volgende sketchcrawl. 25 april, 13.00 uur, op de st servaasbrug bij de souvenirshop op de brug.
Join us for the next Limburg Sketchcrawl, April 25th in Maastricht. At 13.00 hours at the souvenirshop on the bridge.

No comments:

Post a Comment