Sunday, March 6, 2016

Jos
De schetsen van Jos van Doorenmalen, prachtig vrij werk.
Jos was ook degene die het initiatief nam voor de sketchcrawl. Aanleiding was een prachtige tentoonstelling van zijn schilderwerk in de kloostergangen van Rolduc .