Saturday, October 27, 2012

Roger

Dit is de schets van Roger, mijn broer. Hij had een goede blik op de oude woningen op de markt.
A sketch by Roger, my brother. He made this view of the old houses along the market square.

No comments:

Post a Comment